InfoSolutions ställde ut på branschmässor

InfoSolutions, en av Sveriges främsta förmedlare av kommunikationstjänster till landets vårdgivare, laboratorier och journalsystem, ställde ut på Vårmötet i Klinisk Kemi och Vitalis.

Den 3-5 maj 2023 deltog InfoSolutions som utställare under Vårmötet i Klinisk Kemi på Svenska Mässan i Göteborg.

Vårmötet samlar intresserade och engagerade i klinisk kemi i Sverige och deltagarna får ta del av föreläsningar, postrar och utställning.

InfoSolutions visade upp det molnbaserade remiss- och svarssystemet LabPortalen som digitaliserar Sveriges provtagningsflöden. LabPortalen sätter samman laboratorier, journalsystem och vårdgivare i ett enda nätverk – och ser till att de kan prata med varandra. På vårmötet visades även den efterfrågade Lab2Lab-funktionen upp som möjliggör för ett laboratorium att anlita ett annat som underleverantör.

En annan tjänst som presenterades i InfoSolutions monter är kollihanteringssystemet Trackit som ger kontroll över provrör som transporteras mellan provtagande enheter och laboratorier.


Några veckor senare, 23-25 maj, gick Vitalis, nordens ledande e-hälsomöte, av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg.  Under konferensen visade InfoSolutions upp den senaste modulen i LabPortalen, KonsultationsRemiss. Tjänsten KonsultationsRemiss syftar till att underlätta kommunikationen mellan vårdgivare, där även privata vårdgivare utöver statliga vårdgivare och sjukhus inkluderas.

Med LabPortalens unika nätverk som byggts upp under lång tid, har InfoSolutions en viktig roll i vårdens IT-infrastruktur. I plattformen är datadelningen både patientsäker och tidseffektiv och används av de flesta regioner och många fristående vårdenheter. LabPortalen går över systemgränser och regiongränser och möjliggör en jämlik vård.

– Det pratas ofta om bristerna i vårdens digitala infrastruktur där vårdens olika system inte är integrerade. Vi är många som vill och kan bidra till att hitta kompatibla lösningar som fungerar, men för detta krävs bred samverkan. Det är på platser som Vitalis som samverkan med andra aktörer kan uppstå, säger Mathias Andersson, Marknadschef på InfoSolutions.