InfoSolutions testverksamhet och “krigsåret” 2020

En film om hur InfoSolutions initierade och byggde upp den storskaliga nationella testverksamheten under coronapandemin.

YouTube video