InfoSolutions utses till Gasellföretag för tredje året i rad

InfoSolutions har kvalat in bland Sveriges främsta tillväxtföretag och är utnämnd till Gasellföretag åren 2019, 2020 och 2021.

Dagens industri har sedan år 2000 utsett de snabbast växande företagen till Gaseller med syfte att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa.

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län.  För att belönas med utmärkelsen måste företaget uppfylla ett antal högt ställda kriterier baserat på bolagets fyra senaste årsredovisningar. Dessutom behöver bolaget gå igenom en helhetsbedömning där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. Mindre än 1% av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven att få kallas Gasellföretag.

Ett Gasellföretag har:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

 657 företag lyckades bli Gaseller i årets undersökning vilket är 25 procent färre än i fjol.

– Väldigt roligt att se att våra affärsmodeller, struktur och företagskultur under lång uppbyggnad ger denna uppmärksamhet, säger Alex Stendahl, vd på InfoSolutions. Vi fortsätter att leverera effektivitet till hälso- och sjukvården hoppas redan på att bli gaseller även nästa år.

InfoSolutions drivs av glädjen och idén om att dess produkter, tjänster och system gör ett märkbart och bestående avtryck för hälso- och sjukvårdens uppdrag att upptäcka, förebygga och behandla sjukdomar. På så sätt bidrar InfoSolutions till en ökad kvalitet och tillgänglighet för patienter.

1 december hålls en galakväll i Stockholms stadshus för att fira landets alla gaseller. Denna kväll delas de prestigefyllda utmärkelserna Årets Supergasell, Årets Kvinnliga gasell, Årets Impactgasell och Årets Framtidsgasell ut.