KonsultationsRemiss skapar kontakt direkt

Remittera digitalt. Nu kommer landets första heltäckande remisstjänst för att nå fram direkt.

– Vi har ett starkt hälso- och sjukvårdsystem, men säker kontakt mellan vårdenheter är avgörande för en patientsäker vård, säger Alex Stendahl, vd InfoSolutions.

Remisser i vården skickas av en läkare eller motsvarande till en annan enhet när en patient behöver konsultation eller behandling av en annan kompetens än vad den egna vårdenheten kan erbjuda. I dag går de flesta remisser i vården med posten. Sjukhus och andra större vårdenheter har interna system för sin interna remittering inom samma enhet. Men när det gäller extern remittering används idag olika lösningar. Det vanliga är att remisser skickas som brev med posten när en vårdenhet vill remittera en patient till en annan vårdenhet. Nu lanseras en tjänst där remissen kan skickas digitalt, oavsett vilket journalsystem som används eller i vilken region remittent och remissmottagare ligger.

– Med KonsultationsRemiss blir remisshanteringen betydligt snabbare men framförallt mer patientsäker. Både för att det går att följa när eller om mottagaren får remissen och för att det går att skicka med ytterligare information på ett säkert sätt, säger Alex Stendahl.

Den digitala remisstjänsten är enkel att använda. Remittenten fyller i uppgifterna om patienten, väljer att bifoga bilder eller ytterligare information, och väljer sedan mottagande enhet. Har den enheten inte möjlighet att ta emot patienten, kan remissen vidarebefordras. Är mottagaren ännu inte ansluten till tjänsten KonsultationsRemiss görs remissen om till ett brev som automatiskt skickas med posten.

Som remissmottagare kan du enkelt skapa din egna remissblankett digitalt genom att lägga till egna frågor som du vill att remittenten skall fylla i. KonsultationsRemiss är en del av LabPortalen, som i sin tur är ett system för digital hantering av remisser och svar för lab- och röntgenverksamheter. För KonsultationsRemiss går det bra att använda gratisversionen av LabPortalen.

Under hela februari 2023 går det också att anmäla sig för att testa KonsultationsRemiss kostnadsfritt under tre månader.