LabPortalen 3.104 innehåller följande ny funktionalitet

10 december 2020 släpps version 3.104 av LabPortalen. Nedan har vi listat den ändring och uppdatering som decembers release innebär i systemet.

Dessa ändringar avser främst kunder som använder LabPortalen fristående. Stjärnmarkerade ändringar gäller även de som har LabPortalen integrerat med sitt journalsystem. För CGMj4-kunder finns ingen ny funktionalitet i decemberreleasen.

Uppdatering mot folkbokföringsregister

Vi har ändrat så att uppdatering mot folkbokföringsregister sker så fort en patient öppnas via Patientöversikten, dvs ni behöver inte längre klicka på knappen ”Uppdatera mot folkbokföringsregister” inne i patientuppgifter. Den här förändringen gör att ni alltid har korrekta namn- och adressuppgifter på patienten.

Alla svar visas under fliken ”Inkommande”*

Det finns nu en flik under Inkommande som heter ”Alla svar”. Där visas svar upp även om de är både lästa, signerade och utskrivna. Svar som är olästa kommer visas med en tydligare markering av texten. Det här är en funktion som varit önskad av många kunder och vi hoppas att den kommer underlätta för er i det dagliga patientarbetet.

Delar av patientöversikten döljs för kontotypen GRATIS

Kunder som idag har kontotypen GRATIS kommer inte längre att se information under flikarna ”Provtagningar”, ”Skickade obesvarade labremisser”, ”Analyssvar” samt ”Röntgen och fysiologi” på patientöversikten. Det kommer fortfarande vara möjligt att se och ändra patientens kontaktuppgifter samt skapa remiss.

Information som visats under ovanstående flikar hittar ni fortsättningsvis under ”Inkommande” respektive ”Utgående”. Kontakta supporten på InfoSolutions om ni vill uppgradera ert konto till BAS eller PRO för att även fortsättningsvis ta del av den kompletta informationen på patientöversikten.

Klicka nedan för att se en kort film om vad ändringen innebär:

Se film

Vill du uppgradera till LabPortalen BAS- eller PRO-konto, klicka HÄR

Förbättring av funktionen för patientsökning

Vi har ytterligare förbättrat funktionen gällande söka fram patient så det blir ännu tydligare för er när ni ska göra en sökning. Sökningen kan göras antingen på komplett personnummer eller som en fritextsökning.

Beställning av nya etikettrullar*

Ni vet väl att ni kan beställa nya etikettrullar via LabPortalen, dvs utan att kontakta vår support? Länk till beställningsformuläret hittar ni antingen via länk i eRemiss eller under ”Medicinsk administration”. Vi har ytterligare förenklat beställningen nu genom att era kontaktuppgifter fylls i automatiskt i beställningsformuläret.

Skapa användare

Det finns sedan tidigare en funktion så att ni själva kan skapa era användare i LabPortalen, detta gör ni under ”Kontoadministration”. Lägger ni upp era användare själva och att de ska logga in med HSA-ID så har vi lagt in en informationstext för att tydliggöra hur HSA-ID ska registreras (dvs alla tecken/siffror ska läggas in).

Glömt lösenord

Ibland händer det att man har glömt sitt lösenord när man ska logga in i LabPortalen. Vi har till den här releasen gjort det lite tydligare var ni ska klicka för att återställa lösenordet.

* Gäller även för kunder som har LabPortalen integrerat i sitt journalsystem