Mer data ska kunna delas, låter bra säger vi på InfoSolutions!

Möjligheten att dela vårddata mellan olika vårdgivare har varit gynnsamt. Nu kan tillgången på data utökas även till den kommunala omsorgen berättade Maria Jacobsson, rättschef på e-Hälsomyndigheten, på ett av de mer intressanta föredragen på Vitalis.

Här på InfoSolutions applåderar vi. Det är bra för patienterna att deras provsvar blir kända för hela kedjan av insatta stödpersoner. Både för den som ska sätta in behandling och den som sedan ska finnas för att stödja att behandlingen följs. De som har stöd från kommunal omsorg har det av en anledning.

Lagförslaget om utökad sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ligger nu på riksdagens bord. Om det blir majoritet vid omröstningen kan det bli verklighet redan 2023. Förslaget innebär att den sammanhållna journalföringen också ska omfatta organisationer inom omsorg av äldre och funktionshindrade. Precis som förut ska patient- eller omsorgstagare ge sitt medgivande. (Medgivandet i sig kräver helt egna utredningar och lagförändringar, berättade Jacobsson senare, då det har ställt till problem för både vårdtagare och vårdgivare.)

I dag finns paragrafen om sammanhållen journalföring i patientdatalagen, men skulle nu alltså få ett eget lagrum.

Maria Jacobsson talade också om en annan viktig utredning som handlar om att utbyta e-recept inom EU och ESS-området. Förslaget är på remiss hos myndigheter som ska tycka till. Denna utredning har fått tilläggsförslag för att man ska kunna använda patientöversikter över landsgränser. Hon kunde se stora fördelar med att trycka på utvecklingen att få en patientöversikt som är värd namnet. Det tycker jag med!

Vi har egentligen haft patientöversikt i snart 15 år, men det har fungerat “haltande”, medgav Jacobsson. Nu hoppas vi att det blir obligatoriskt. Utredningen ska lämna förslag i sista september i år.

Väldigt bra vore till exempel ett digitalt vaccinationskort, som Jacobsson också pratade om och som ingick i en rapport som kom redan för två år sedan. Tänk att få sammanhållen bild av en persons vaccinationer i Sverige, som man kan ta del av som enskild eller inom vården.

I dag menade Maria Jakobsson att datan finns, men inte digitalt och knappast patientsäkrat. Viktigaste källan, menade hon, är nämligen Sveriges mammor.

Här lät det inte som om det behövdes någon lagförändring, bara samarbete och handlingskraft. Här passade Jacobsson med rätta på att skryta lite om Covidbeviset och hur snabbt och smidigt det gått att få till, med en del hjälp från EU och internt från många lokala myndigheter.  Det är klart att vi på InfoSolutions, som kollat att människor i Sverige inte har covid-19, inte mindre än sex miljoner tester faktiskt, gärna blivit tillfrågade om hur den datan skulle kunna användas på avanonymiserat sätt för till exempel forskningen eller smittspårningsarbetet. Men vi från industrin får fortfarande inte riktigt plats i finrummen, trots att vi skulle kunna bidra.

Slutligen berättade Jacobsson om att DIGG fått regeringsuppdraget att skapa en ständig kommitté som ska arbeta för rättslig utveckling inom e-hälsoområdet. Målet är att det ska vara så hög kvalitet på skrifterna/svaren/författningsförslagen att man inte behöver göra mycket arbete på Regeringskansliet.

Samverkansgruppen Regelverk inom vision eHälsa ska bestå av jurister från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Inera AV, SKR, E-hälsomyndigheten och DIGG. Det är bra att det händer grejer!

Jag såg fler intressanta föreläsningar på Vitalis och återkommer snarast med fler reflektioner. Under tiden, ha en underbar sommar!

Alex Stendahl, vd på InfoSolutions