Mobil testverksamhet covid-19

Mobil testverksamhet covid-19

Uttalande från Folkhälsomyndigheten
https://youtu.be/Ep56qi4is68

Nationellt koncept för massiv testning av covid-19

InfoSolutions är med i den nationella kampen mot covid-19 och med våra produkter LabPortalen så tillhandahåller vi en lättanvänd och skalbar lösning för att skapa remisser, genomföra provtagning och återrapportera mellan laboratorium och vårdgivare eller 1177.

I vårt koncept samarbetar vi med Inera/1177 och Samtrans samt matvarukedjan LIdl och tillsammans har vi mobila provtagningsplatser för uppsättning av egen-provtagning för att påvisa aktuell smitta av covid-19.

Samarbete mellan aktörer

Det nationella konceptet är en gemensam satsning av flera aktörer.

Inera/1177 har med sitt verktyg Egen provhantering skapat en massiv möjlighet att skapa remisser till hela populationen.

Samtrans har med sin stora logistik och möjlighet till bussar och bilar kunnat ställa upp med bussar, bilar och personal för en mobil teststation som kan skalas upp i flera regioner.

Lidl har gett konceptet någon stans att ställa upp placeringen och erbjuder plats på sina många parkeringsplatser intill sina butiker.

Apoteket AB har med sina butiker skapat en utlämningsplats för ombud att kunna hämta hem provtagningskit för hemprovtagning.

InfoSolutions har med sina IT-system och färdiga lösningar och hårdvara utrustat de mobila stationerna, utbildat och håller samman hela konceptet som ger en skalbar möjlighet till en massiv testverksamhet som nyttjas av 14 regioner.