Ny virtuell miljö för InfoSolutions servrar

Som ett led i vårt kvalitetsarbete har det under våren 2023 pågått ett stort projekt för att flytta hela InfoSolutions serverpark från en gammal miljö till en ny virtuell miljö hos Bahnhof.

I och med att företaget växer ser vi nya och utökade behov att kunna skala upp snabbt vid behov.

InfoSolutions har idag ett drygt 40-tal servrar, och flytten har inneburit en noggrann planering för att reda ut beroenden och kommunikation mellan servrarna samt hur flyttarna påverkar våra kunder och interna arbetsflöden. Vid varje flytt har ett körschema med detaljerade punkter skapats, och själva flyttarna har schemalagts för minsta möjliga påverkan både för kunder och internt.

Tack vare att vi gjort en översyn av våra servrar har vi kunnat skala bort det vi inte längre behöver, vilket leder till ökad kostnadseffektivitet. Den nya virtuella miljön är enbart dedikerad till InfoSolutions vilket innebär att vi kan övervaka våra servrar mer effektivt och snabbare utöka serverparken vid behov.

– Jag vill tacka både teamet för ett väl utfört arbete som inneburit att projektet kunnat avslutats enligt plan och kunderna som visat förståelse under flytten, säger Anna Apelgren Produktionschef på InfoSolutions.

Vi ser fram emot att tack vare servervirtualiseringen kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre prestanda, säkerhet och upptid i våra system.