Nya digitala lösningar används för att spåra covid-tester

Region Stockholms hemmatester för covid-19 bokas och spåras med InfoSolutions LabPortalen och nya TrackIt.

Förra veckan startade möjligheten att hämta tester på apoteken som görs i hemmet för att testa covid-19. Testkitten är opersonliga och kopplas samman först när den som testas gjort provet och skriver in en kod i 1177. Provet lämnas sedan tillbaka till apoteket och går därefter iväg till laboratoriet. Bokning görs redan innan hämtning av testkit på apoteken för att minska risken för trängsel. Bokningen görs också via appen Alltid Öppet och tekniken bakom är InfoSolutions LabPortalen. Det spårningssystem som används för provet heter TrackIt och är även det utvecklat av InfoSolutions.

– Det här är hjälpmedel vi har använt i mindre skala, men det är bra att se att det fungerar även i skarpt läge i betydligt större omfattning, säger Alex Stendahl, vd InfoSolutions.

Spårningen är viktig för att veta vems provet är om det kommer på avvägar. Det går till så att kollit ankomstregistreras på labbet och varje steg kan spåras via kollinummer. Skulle provrör försvinna mellan transportör och labb går ett larm ut till labbet, Samtrans, regionen och projektledare på InfoSolutions. Via 1177 kan regionen spåra vems prov det gäller och kontakta personen för att boka en ny tid för covidprov.

Den 11 maj kommer 16 apotek i Stockholms län att erbjuda hemmatester. Sammanlagt räknar regionen med att 10 500 kommer att kunna testa sig via apoteken. I dag görs ca 60 000 tester av Region Stockholm.

– Smittspårning i kombination med omfattande testning och smittskyddsinformation är några av de mest effektiva verktygen för att begränsa spridningen av covid-19. Därför är det viktigt att vi gör provtagningen så tillgänglig som möjligt. Antalet invånare som provtar sig ligger fortfarande på en hög nivå med över 60 000 analyser per vecka. Det visar både att många har symtom men också att provtagning vid symtom och i smittspårningssyfte har etablerat sig hos länets invånare vilket är positivt, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholms pressmeddelande.

För drygt ett år sedan drog InfoSolutions igång de mobila provstationerna för att människor skulle kunna testa sig för covid-19. Idag finns provstationerna i 15 av landets 21 regioner. Det var från början drive in-stationer, men flera regioner har valt att öppna stationerna för gående. Sedan i februari i år är tjänsten nationell testning av covid-19 upphandlad och formellt tilldelad InfoSolutions med underleverantörer.


För praktiska frågor kring provtagning, kontakta Anna Apelgren, Operativ chef för den nationella storskaliga testverksamheten på InfoSolutions, anna.apelgren@infosolutions.se, tel:  070-783 90 27.

För kommunikation och pressfrågor, kontakta Hanna Brodda,  hanna.brodda@mediefy.se, tel: 070-483 43 00.