Nytt labbnätverk ökar testkapacitet

Det råder högt tryck på laboratorierna för att analysera de stora mängder covid19-prover som kommer in. InfoSolutions har utvecklat en möjlighet för laboratorier att skicka vidare prover om det egna labbet har fullt.

I stora delar av landet är efterfrågan på covid-tester hög och i många regioner växer köerna. Både tillgången på testkit och laboratoriernas kapacitet att analysera gör att färre än önskat kan testa sig.

Region Halland har som övriga landet haft perioder av hög efterfrågan på tester av covid-19. Under de första veckorna av 2022 har de haft över 20 000 prover per vecka. Tidigt placerades egna lådor ut för att lämna ut, och ta emot prover. De finns nu på 50 platser i Halland, utanför alla vårdcentraler och sjukhus. Som hos de flesta regioner används InfoSolutions digitala plattform LabPortalen för prover och remisser för den nationella testningen av covid-19. Provrören körs från lådorna till det analyserande laboratoriet och spåras i varje steg via kollihanteringssystemet TrackIt. När det första laboratoriet har fullt används nätverkslösningen Lab2Lab och prover skickas vidare till något av de andra anslutna laboratorierna.

Den nya tjänsten Lab2Lab är ett digitalt hjälpmedel för att enklare fördela arbetsbördan på flera laboratorier. När det första laboratoriet har nått sin maxkapacitet, kan prover och information vidarebefordras till ett annat laboratorium. Därefter får vårdgivaren och invånaren provsvaret digitalt. Lösningen har arbetats fram av InfoSolutions i samarbete med laboratorier, med syfte att öka kapaciteten med ett patientsäkert perspektiv.

– Vi på InfoSolutions är glada och stolta över att vi med våra system underlättar för vården i kampen mot pandemin, säger vd Alex Stendahl. Vår vision är att koppla ihop vården och skapa samhällsnytta och det är tack vare flera års arbete mot det målet som vi kan göra detta så snabbt nu.

Tack vare Lab2Lab sker flödet utan pappersremisser vilket gör att labbverksamheten kan effektiviseras. Lab2Lab-flödet i Region Halland sattes upp på endast några få dagar tack vare gott samarbete och dedikerad personal hos alla inblandade parter.


Kontakta oss om du vill veta mer om Lab2Lab eller våra andra tjänster.