Uppgradering av LabPortalen och eRemiss sker 2023-12-07 kl 18:00. Läs mer här!

Mer info:

Uppgradering av LabPortalen och eRemiss sker 2023-12-07 kl 18:00. Läs mer om uppdateringen här!