Patientens självständighet ökar och vården förflyttas ut till patienten

Nu lanseras ett självtest för snabbsänka. Med en enkel app kopplar patienten upp sig mot vården genom LabPortalen och svar skickas direkt.

En av de vanligaste blodanalyserna som görs inom sjukvården är CRP (C-reaktivt protein) En så kallad snabbsänka används för att tillsammans med symtom och patientens historia skilja mellan ett virus och en allvarlig bakteriell infektion, liksom för att upptäcka inflammation. Med den nya tjänsten kan patienten själv kontrollera sitt CRP-värde och direkt dela testresultatet med den behandlande läkaren.

– Det är spännande att se att patienter blir alltmer självständiga och får fler verktyg att själva ta ansvar för sitt mående. Uppkopplad teknik i hemmet minskar trycket på vården genom ökat stöd till patienten. Genom att vi öppnar upp för möjligheten hoppas vi kunna bidra till att minska onödig oro och antalet vårdbesök för patienter samtidigt som vården avlastas, säger Alex Stendahl, vd för InfoSolutions.

Självtestet är ett kapillärt blodprov som med hjälp av patientens egen mobilkamera och AI kan tolka testresultatet inom 15 minuter. Remissen skapas via InfoSolutions plattform LabPortalen och det kvantitativa testresultatet delas med vården via LabPortalen. Testresultatet tillsammans med övriga symtom ligger sedan till grund för bedömning och vårdens vidare handläggning av patienten.

Både vårdgivare och patienter gynnas av att viss provtagning kan ske i hemmet, där CRP är en nyckelmarkör för flera patientgrupper med kronisk sjukdom, som till exempel reumatism. Genom LabPortalen kan patienter i hemmet enkelt sammankopplas med vårdgivare och livet underlättas för patientgrupper som nu kan monitorerna sin sjukdom själva.

– Vården kan enkelt beställa analysen via LabPortalen och det är kul att se att flertalet vårdgivare redan är i gång med egenmonitorering av CRP. Detta är det första självtestet som tillgängliggörs via LabPortalen och vi hoppas kunna bygga på med fler självtester som ger validerade testresultat till läkare och journalsystem, säger Alex Stendahl.

Företaget bakom innovationen är FindOut Diagnostic AB och det CE-certifierade självtestet är utvecklat i Sverige med Karolinska Universitetslaboratoriets (KUL) analyser som referensmetod. Självtestet kommer att säljas på Apoteket AB.

InfoSolutions kopplar samman olika enheter i vårdkedjan och är med i arbetet att flytta vård och diagnostik till hemmet. LabPortalen är en digital remiss- och svarshantering vid provtagning som används mellan vården och laboratorierna. Nu utökas tjänsten.