Regioner bromsar klustersmitta med LabPortalen

Regionernas smittspårningsteam kartlägger spridningen av covid-19. InfoSolutions bromsar lokala utbrott i Region Skåne och Region Dalarna.

Remisser och svar hanteras elektroniskt i InfoSolutions plattform LabPortalen.

Vid misstanke om ett covid-19 utbrott på en skola eller en arbetsplats finns möjlighet att erhålla en större mängd testkitt. För att bryta smittkedjor kan en hel skolklass eller avdelning uppmanas att provta sig antingen på plats eller i hemmet. Det riktar sig till invånare som är symtomfria men som behöver testa sig för att de går i en klass eller befinner sig på en arbetsplats där någon insjuknat i covid-19.

Region Skåne utvärderar konceptet tillsammans med högstadie- och gymnasieskolor i ett projekt som startade i slutet av maj 2021 och pågår fram till sommarlovet.  Syftet är att göra det enklare för elever att få tillgång till covid-19-test.

– Vi behöver underlätta för elever att testa sig för covid-19 om de kan ha blivit smittade i klassen. Genom att tidigare hitta de som smittats kan vidare smittspridning begränsas, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skånes pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att fler elever bör testa sig när någon i klassen har fått covid-19. De som testas för viruset legitimerar sig via Mobilt BankID eller Freja eID plus och scannar den unika QR-koden som finns förmärkt på provrörets etikett. När samtliga tester är gjorda hämtas de upp av Samtrans och körs till det mottagande laboratoriet för analys.

När provröret är ihopkopplat med invånaren i 1177 skickas remissen elektroniskt till laboratoriet för analys via LabPortalen. Laboratoriet registrerar provsvaret via LabPortalen och invånaren får besked inom 48 timmar.

Region Dalarna kommer från och med början av juni erbjuda en liknande lösning för att underlätta för medborgare som uppmanas att provta sig.

För att ha kontroll på de mängder provrör som skickas till laboratorier har InfoSolutions utvecklat kollihanteringssystemet TrackIt. Via TrackIt skrivs en etikett ut med kollinummer som kollit med provrör märks med innan det hämtas av transportören. Kollit kan spåras och ett larm skickas ut om ett kolli inte ankommer laboratoriet i tid. Då kan regionen kontakta berörda personer för att boka ny tid för PCR-test.

TrackIt finns tillgängligt även utöver covid-19-testningen eftersom det handlar om att spåra fysiska prover som skickas mellan provtagande enheter och labb.


För drygt ett år sedan startade InfoSolutions igång de mobila provstationerna för att människor skulle kunna testa sig för covid-19. Idag finns provstationerna i 15 av landets 21 regioner. Det var från början drive in-stationer, men flera regioner har valt att öppna stationerna för gående. Sedan i februari i år är tjänsten nationell testning av covid-19 upphandlad och formellt tilldelad InfoSolutions med underleverantörer.


För praktiska frågor kring provtagning, kontakta Anna Apelgren, Operativ chef för den nationella testverksamheten på InfoSolutions, anna.apelgren@infosolutions.se, tel:  070-783 90 27.

För kommunikation och pressfrågor, kontakta Hanna Brodda,  hanna.brodda@mediefy.se,  tel: 070-4834300.