Releaseinformation i LabPortalen/eRemiss

Torsdag 30 mars klockan 18:00 är det dags för release. Ingen nertid är planerad men vissa störningar kan förekomma i samband med releasen.

Nedan finner du information om ny funktionalitet som släpps i version 3.1.7 av LabPortalen och eRemiss.

Har du frågor kring releasen är du varmt välkommen att kontakta Customer Care.

Datum för planerade releaser år 2023 hittar du HÄR >>


Ny funktionalitet

Allmän översyn av språkstöd Engelska.

Ny funktionalitet för organisationer med inställningen “Tillåt ändring av remitterande enhet i remissblankett”

Om användaren som skapar remissen har någon av nedan behörigheter kommer det att vara möjligt att välja enhet redan i vyn ”Skapa remiss för annan remittent”.

  • ”Får skapa remiss i eget eller annans namn”
  • ”Får endast skapa remiss i annans namn”

Ny funktionalitet i eRemiss

I de fall en remiss skapas för en Mottagare som endast har en Remissblankett kommer den vara förvald.

Ny funktionalitet i KonsultationsRemiss

Förbättrad felhantering när en remiss sparas där obligatoriska uppgifter saknas. KonsultationsRemiss är en ny modul i LabPortalen, läs mer HÄR >>

Ny funktionalitet i Labfunktionalitet

I funktionen Lab2Lab Ommärkning har stöd för att visa och ändra val av aktuell skrivare lagts till. Läs mer om Lab2Lab HÄR >>

LabPortalen WebService

I LabPortalen Services upphör följande funktion: getReportsByUser. I stället ska funktionen getReportsByUser_V2 användas.

För mer information se https://dev.infosolutions.se/

Säkerhetsarbete/prestanda

Ytterligare åtgärder har vidtagits för att stärka säkerheten i LabPortalen och eRemiss. Arbete för att öka prestanda görs kontinuerligt.

Dokumentation

I samband med releasen uppdateras Användarmanualen med instruktioner för nya och ändrade funktioner.

Du hittar manualen HÄR >>

Aktuell dokumentation för dig som bygger integrationer mot InfoSolutions produkter hittas via dev.infosolutions.se För att kunna ta del av information behöver du ansöka om ett konto.