Releaseinformation i LabPortalen/eRemiss

Torsdag 14 september klockan 18:00 är det dags för release. Ingen nertid är planerad men vissa störningar kan förekomma i samband med releasen.

Nedan finner du information om ny funktionalitet som släpps i version 3.1.9 av LabPortalen och eRemiss.

Har du frågor kring releasen är du varmt välkommen att kontakta Customer Care.

Datum för planerade releaser år 2023/24 hittar du HÄR >>


Ny funktionalitet LabPortalen

Patientöversikten ”Min enhet” förvald

För att begränsa vad som visas upp för en användare utan att ett aktivt val har gjorts så visar Patientöversikt upp ”Min enhet” vid inloggning eller byte mellan flikarna så samma sätt som flikarna Inkommande och Utgående.

Funktion för att, mha ett valträd, göra ett aktivt val att visa remisser och svar för organisationen eller andra enheter finns nu även i Patientöversikt.

& nbsp,

Grupp på enhetsnivå

Stöd för att skapa grupp på enhetsnivå införs. Det är enbart användare med rollen Administratör som kan skapa grupper för enheten. Gruppen som skapas tillhör den enhet som är vald som remitterande enhet i remissblanketten från vilken man öppnar funktionen för att administrera grupper.

Grupper på enhetsnivå markeras med denna symbol:

När grupp på enhetsnivå skapas framgår det vilken enhet gruppen tillhör.

& nbsp,

Kontoadministration

Ett nytt fält ”Personnummer” finns när användare skapas/ändras, detta är en förberedelse för framtida möjlighet att logga in mha exempelvis BankID.

Allmän översyn av engelsk översättning i gränssnittet.

L2L Mikro utökad stöd

Uppdatering sker i integrationsflöden för bättre stöd för Lab2Lab-flöden. Det innebär att följande frivilliga attribut kan komma att användas:

InfoSolutionsMessage > Requisition > ReqComment@SourceText

InfoSolutionsMessage > Requisition > Reply > Sample > Analysis@SourceValue

Ny funktionalitet i eRemiss

Etikettutskrift med utskriftsmetod Server Print

Funktionen ändrad så att etiketter ska skrivs ut i ordningsföljd.

Remissfil format SafirMessage

Om PatientID är av typen Svenskt personnummer eller Samordningsnummer extraheras födelsedatum och läggs in i attribut BirthDate i element Patient.

Ny funktionalitet i KonsultationsRemiss

Stöd för remissbekräftelse

Stöd för att Remissmottagande enhet ska kunna sända remissbekräftelse till remittenten. Möjlighet finns även att förkonfigurera olika bekräftelser per remisstyp.

Statushantering för brevremiss

Stöd för att remitterande enhet manuellt ska kunna ändra status på remiss som sänds via BrevPortalen när remissen är bekräftad samt när svar är läst.

LabPortalen Webservice

Ändring i funktionsanrop

I eRemiss WS ändras följande funktion:

  • getLabs – returnerar endast aktiva labb.

För mer information se https://dev.infosolutions.se/

Säkerhetsarbete/prestanda

Ytterligare åtgärder har vidtagits för att stärka säkerheten i LabPortalen och eRemiss. Arbete för att öka prestanda görs kontinuerligt.

Dokumentation

I samband med releasen uppdateras Användarmanualen med instruktioner för nya och ändrade funktioner. Du hittar manualen HÄR >>

Aktuell dokumentation för dig som bygger integrationer mot InfoSolutions produkter hittas via dev.infosolutions.se. För att kunna ta del av information behöver du ansöka om ett konto. 

Ny version av Browser Print för etikettutskrift

Vi vill även påminna om den säkerhetsuppdatering som Chrome planerar i september 2023 som kräver uppdatering av Browser Print. För mer information se nyhet >>

Webinarium för användare i LabPortalen

Onsdag 20 september kl.14:00 hålls ett webinarium för användare i LabPortalen om nyheter och ny funktionalitet i release 3.1.9. Deltagarna bjuds även på tips och trix för effektivt användade av LabPortalen och det finns möjlighet att ställa frågor.