Releaseinformation i LabPortalen/eRemiss

Torsdag 7 december klockan 18:00 är det dags för release. Ingen nertid är planerad men vissa störningar kan förekomma i samband med releasen.

Nedan finner du information om ny funktionalitet som släpps i version 3.1.10 av LabPortalen och eRemiss.

Har du frågor kring releasen är du varmt välkommen att kontakta Customer Care.

Datum för planerade releaser år 2023/24 hittar du HÄR >>


Ny funktionalitet i LabPortalen

Inloggning med SITHS-kort

Förändring görs i bakomliggande logik för inloggning med SITHS-kort.

Stöd för inloggning med mobilt BankID

En organisation kan nu välja att stödja inloggning med Mobilt BankID i LabPortalen Fristående. Det kräver att organisationen är konfigurerad för att stödja denna inloggningsmetod samt att de användare som ska kunna logga in har ett personnummer angivet via Kontoadministration.

OBS! Det är en tickskostnad koppat till att använda Mobilt BankID för inloggning.

För att lägga till inloggning via mobilt BankID ta kontakt med Customer Care.

Patientöversikt – Patientetikett möjlighet att ange datum/tid

Ny funktion i utskrift av Patientetikett som möjliggör att, via en dialogruta som öppnas när man trycker på knappen Patientetikett, sätta datum och tid.

Patientöversikt – analyssvarsmatrisen klickbara resultatceller

Nuvarande funktion att öppna svar genom att klicka på datumet för valt svar kompletteras med möjlighet att öppna svar genom att klicka på resultatet för någon analys som ingår i svaret. När muspekaren i resultatcellen ändras till en hand öppnas svaret genom att klicka med musen.

Patientöversikt – analyssvarsmatrisen kolumnbredd för analysnamn

Ny logik tillförs för bredd på kolumnen för namn på Analys/Undersökning så att den anpassas till längsta namnet men inte överstiger ca 50 tecken, i det fallet radbryts namnet.

Kontoadministration – Organisation – enheter som har “Visa endast svar för enheten”

Ny funktion som möjliggör att se vilka enheter som har inställningen “Visa endast svar för enheten” (enhetssekretess) i Kontoadministration – Organisation mha en översiktsbild som visar organisationens enhetsstruktur med *-markering på de enheter som har inställningen “Visa svar endast gör enheten”.

Allmän översyn av engelsk översättning i gränssnittet.

 Svarsrapporter Mikro

En översyn har gjorts i svarspresentationen av labbsvar av disciplinen mikrobiologi avseende resistenstabell och kommentarer.

Ny funktionalitet i eRemiss

Integrationsstöd för skadenummer i generell remissblankett för Kemi och Mikrobiologi

Ny funktionalitet i den generella remissblanketten Kemi och Mikrobiologi att kunna läsa in och visa skadenummer som kan komma via integrationen med ett journalsystem.

LabPortalen Webservice

Ändring i funktionsanrop

I LabPortalen Services ändras följande funktioner:

  • GetXMLListForOrganisationV2 – byte till att använda datum för resultat som filtrering för “fråndatum” samt “tilldatum” i stället för datum för provtagning
  • GetXMLListForOrganisation – byte till att använda datum för resultat som filtrering för “fråndatum” samt “tilldatum” i stället för datum för provtagning.

I eRemiss WS ändras följande funktion:

  • TriggerSendReferralForCaretaker – ändras så att det är Beställningstidpunkten som uppdateras när en remiss hämtas
  • ListReferralsWithObjectLabs – stöd för anrop utan PatientID
  • SendReferralWithObject – ny optional parameter ”StoreSampleXMLinDB”

Säkerhetsarbete/Prestanda

Ytterligare åtgärder har vidtagits för att stärka säkerheten i LabPortalen och eRemiss.

Arbete för att öka prestanda görs kontinuerligt.

Dokumentation

I samband med releasen uppdateras Användarmanualen med instruktioner för nya och ändrade funktioner.

Du hittar manualen HÄR >

Aktuell dokumentation för dig som bygger integrationer mot InfoSolutions produkter hittas via dev.infosolutions.se. För att kunna ta del av informationen behöver du ansöka om ett konto.