Releaseinformation i LabPortalen/eRemiss

Torsdag 7 mars klockan 18:00 är det dags för release. Ingen nertid är planerad men vissa störningar kan förekomma i samband med releasen.

Nedan finner du information om ny funktionalitet som släpps i version 3.1.11 av LabPortalen och eRemiss.

Har du frågor kring releasen är du varmt välkommen att kontakta Customer Care.

Datum för planerade releaser år 2023/24 hittar du HÄR >>


Ny funktionalitet i LabPortalen

Inloggningssidan

Ny informationstext på inloggningssidan som bla förtydligar att inloggning i LabPortalen är personlig och får inte delas med andra.
Länk till InfoSolutions Integritetspolicy och sida rörande Informationssäkerhet finns nu på inloggningssidan.

Vägledande information vid lösenordsbyte

Ny vägledande information finns nu när användaren ska byta lösenord, både via länken på inloggningssidan och via Kontoadministration-Byt lösenord.
Kraven på lösenordet finns beskrivet i anslutning till fältet där nytt lösenord anges:
”Lösenordet måste vara minst 12 tecken långt och innehålla en liten och en stor bokstav (bokstäverna a-z och A-Z), en siffra och ett specialtecken.”

Patientöversikt – möjlighet att konfigurera urval i Patientöversikten per organisation

Då många synpunkter på urvalet i Patientöversikten kommit till oss har vi skapat en ny konfigurationsmöjlighet för urval i Patientöversikten.

Det ger varje kund möjlighet att själv välja om det initiala urvalet ska vara ”Min enhet” (nuvarande funktionalitet) eller ”Min organisation med enheter” (som visar alla remisser/svar som finns på organisationen). Med konfigurationen ”Min organisation med enheter” kommer urvalet i Patientöversikten fungera som det gjorde tidigare.  Ändring av urval beställas via InfoSolutions kundtjänst Customer Care.

Patientöversikt – Lägg upp ny patient/Redigera patientinformation

I LabPortalen Fristående finns nu möjlighet att ange födelsedatum samt kön i patientinformationen för reservnummerpatienter. Om dessa uppgifter finns kommer de att läggas till när en elektronisk remiss skapas och därmed möjliggörs att ett referensintervall kan anges i svaret.

Undantag finns för PU-nummer (Reservnummer från Personuppgiftsregistret, PU inom Region Stockholm och Gotland) som kommer hanteras på samma sätt som tidigare. Födelsedatum och kön anges när PU-nummer hämtas ut via LabPortalen och läggas till när den elektroniska remissen skapas. När en remiss skapas där ett PU-nummer återanvänds kommer det födelsedatum och kön som angavs när PU-numret hämtades ut läggas till när den elektroniska remissen skapas.

Kontoadministration – Administrera användare – Möjlighet att filtrera på kolumn Enhet

Ny funktion ”Filtrera på enhet” som möjliggör att filtrera användare utifrån enhet mha en Drop-down-lista innehållande alla enheter som finns under organisationen.

Allmän översyn av engelsk översättning i gränssnittet.

Ny funktionalitet i eRemiss

Tydligare text i dialogruta när ej skickad remiss stängs

För att minska risken att användaren stänger remiss utan att skicka ändras texten i dialogrutan som visas för användaren när en ej skickad remiss stängs till: 

Dialogrutan visas när en ej skickad Labremiss stängs i Provtagningsvyn samt när en ej skickad Röntgenremiss stängs i Beställningsvyn.

LabPortalen Webservice

Nytt funktionsanrop

I LabPortalen Services tillkommer följande funktioner:

  • getUserv2 – samma funktionalitet som getUser med skillnad att stöd finns att visa vilket lab respektive beställarkod är giltigt för.

För mer information se https://dev.infosolutions.se/

Säkerhetsarbete/Prestanda

Ytterligare åtgärder har vidtagits för att stärka säkerheten i LabPortalen och eRemiss.

Arbete för att öka prestanda görs kontinuerligt.

Dokumentation

I samband med releasen uppdateras Användarmanualen med instruktioner för nya och ändrade funktioner.

Du hittar manualen HÄR >

Aktuell dokumentation för dig som bygger integrationer mot InfoSolutions produkter hittas via dev.infosolutions.se. För att kunna ta del av informationen behöver du ansöka om ett konto.