Releaseinformation i LabPortalen/eRemiss

Torsdag 16 februari klockan 18:00 är det dags för release. Ingen nertid är planerad men vissa störningar kan förekomma i samband med releasen.

Nedan finner du information om ny funktionalitet som släpps i version 3.1.6 av LabPortalen och eRemiss.

Har du frågor kring releasen är du varmt välkommen att kontakta Customer Care.

Datum för planerade releaser år 2023 hittar du HÄR >>


Ny funktionalitet

Förbättrad användarupplevelse vid inloggning, SMS-kod är nu förvalt. Texten i SMSet ändrat till “Engångskod för LabPortalen: xxxxx Giltig till och med…”.

Patientöversikt – Analyssvars

Ändring av kolumnrubrik samt möjlighet att visa undersökning och fynd i Analyssvarsmatrisen.

Patientöversikt – Analyssvar – Filtrera

Ändring av rubriker i dialogrutan för att filtrera.

Patientöversikt – Registrera resultat

Mer plats för Analys-/Undersökningsnamn så att även längre namn kan visas i sin helhet.

eRemiss – Makulerad remiss

När en makulerad remiss öppnas visas en tydlig markering ”MAKULERAD” över remissen.

Ny funktionalitet i Labfunktionalitet

Lab2Lab – Ommärkning – Kontroll av att PatientID är ett äkta personnummer vid Ommärkning.

Lab – Ladda upp PDF-svar – ny flik med funktion för att SLIM (svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi) och dess nationella referenslaboratorier (NRL) enkelt ska kunna ladda upp labbsvar och på ett säkert och snabbt sätt förmedla dem till sina mottagare.

Till denna release har ändringar gjorts i tjänsten SendReferralWithObject.

eRemiss Webservice

Ändringarna ska inte påverka befintlig funktionalitet men vi uppmanar till att testa alla integrationer som nyttjar denna tjänst under Valideringsveckan. Detaljerad beskrivning av tjänsten hittas under dev.infosolutions.se.

Dokumentation

I samband med releasen uppdateras Användarmanualen med instruktioner för nya och ändrade funktioner.

Du hittar manualen HÄR >>

Aktuell dokumentation för dig som bygger integrationer mot InfoSolutions produkter hittas via dev.infosolutions.se För att kunna ta del av information behöver du ansöka om ett konto.