Releaseinformation i LabPortalen och eRemiss

Den 7 oktober 2021 kl.18:00 släpps version 3.0.108 av LabPortalen och eRemiss. Nedan har vi listat de ändringar och uppdateringar som oktoberreleasen innehåller.

LabPortalen fristående

Användarhantering

Användarhanteringen fortsätter att förbättras. Användarroll presenteras vid den inloggade användarens namn, sökfunktionalitet för att enkelt hitta användare samt förbättringar kring redigering av användare. 

Administratören kan se per användare när användaren senast var inloggad eller om användaren inte har varit aktiv. Via LabPortalen kan administratören redigera användarens mobilnummer och skicka engångskoder vid behov. 

Vid inloggning har vi ökat säkerheten ytterligare genom att användaren blir låst från sitt konto i fem minuter efter fem misslyckade inloggningsförsök. Därefter ökas låsningstiden med fem minuter per gång användaren blir låst, fram tills att användaren lyckas logga in.


LabPortalen fristående, integrerat i journalsystem och CGMJ4

Information provtagningsvy

Det har skett utveckling i hanteringen av försäkringsärenden. Vi har lagt till så att information om betalningsansvarig och skadenummer, i de fall det finns angivet i remissen, även visas i provtagningsvyn. Syftet är att underlätta för remittenten/provtagaren.

Säkerhetsarbete

Ett omfattande arbete har gjorts på de säkerhetsfunktioner som finns i LabPortalen och eRemiss för att modernisera och förbättra. Detta är baserat på en ingående analys gjord av specialister på det externa säkerhetsföretaget Truesec.


Har du frågor om LabPortalen och eRemiss, kontakta vår support eller se våra vanligaste frågor.