Releaseinformation i LabPortalen och eRemiss

Den 17 juni 2021 kl.18:00 släpps version 3.0.107 av LabPortalen och eRemiss. Nedan har vi listat de ändringar och uppdateringar som junireleasen innehåller.

Ny funktionalitet i LabPortalen fristående

Användarhantering

Ett stort arbete har gjorts för att förbättra användarhanteringen i LabPortalen. Du som administratör kan nu självständigt hantera användarna inom din organisation, till exempel:

  • Sätta användarroll
  • Sätta behörighet
  • Bifoga engångskoder
  • Byta enhet på användare
  • Administrera alla uppgifter på användaren

Buggrättning för LabPortalen fristående och integrerat i journalsystem

Innehåll röntgenremiss

Under fliken ‘Röntgen och fysiologi’ på patientöversikten har det funnits en bugg som inneburit att röntgenremissens undersökningar inte har presenterats vid snabbvisningen (när man klickar på den lilla pilen på raden för remissen). Detta är nu åtgärdat.


Ny funktionalitet och buggrättningar för CGM J4

Ingen ny funktionalitet eller buggrättning är gjord för CGM J4.


LabPortalen på engelska

Merparten av LabPortalen och eRemiss finns nu på engelska. De sista bitarna översätts löpande. 

Har du frågor om LabPortalen, kontakta vår support eller se våra vanligaste frågor.