RöntgenPortalen växer

Tjänsten som skickar elektroniska röntgenremisser har använts av Region Stockholm en tid. Nu ska RöntgenPortalen expandera i landet.

InfoSolutions, som driver LabPortalen, har också en tjänst att vidarebefordra röntgenremisser mellan röntgenkliniker.

– Tiden är en viktig faktor för att vårdgivaren ska kunna göra sitt jobb och i många fall också för behandlingsresultatet, säger Gerd Sjölund, produktansvarig för RöntgenPortalen på InfoSolutions. Naturligtvis handlar det om att patienten ska få ett snabbt och korrekt svar på sin undersökning.

I dag ingår röntgenundersökningar i de standardiserade vårdförlopp SVF som finns för olika diagnoser. Även vissa diagnoser som ingår i Vårdgarantin kräver röntgenundersökningar inom en viss tid. Om en röntgenklinik har för många remisser liggande i förhållande till sin kapacitet kan det vara önskvärt att be en annan röntgenklinik om hjälp. Röntgenportalen kan då enkelt användas för att förmedla remisser till en annan röntgenenhet.

Gerd Sjölund på InfoSolutions, tidigare användare av RöntgenPortalen från flera av sina positioner inom röntgenvärlden, är ansvarig för tjänsten.

Vad är fördelen med att skicka digitala remisser till röntgen?

– Alternativet till att använda RöntgenPortalen är att hantera vidaresändningsflödet med papper både för remisser och svar. Vid elektronisk förmedling av remisser och svar blir patientsäkerheten högre och hela den administrativa processen snabbare både för patienten och för vårdgivaren, säger Gerd Sjölund. Det finns också en spårbarhet om vad som har skett med remissen som saknas vid pappersrutiner.

Ett annat användningsområde för RöntgenPortalen är funktionen att flytta information från ett system till ett annat. Om man till exempel vid byte av produktionssystem på en röntgenklinik vill flytta stora mängder av remisser från gammalt till nytt system kan man använda produkten.

RöntgenPortalen är en webbaserad tjänst utvecklad av samma företag som driver LabPortalen. LabPortalen är ett verktyg för vårdgivare att utfärda elektronisk remiss för provtagning eller röntgenundersökning. Laboratoriet eller röntgenkliniken tar emot remissen, tillsammans med det elektroniska underlaget, och efter analys följer provsvaret eller röntgensvar med tillbaka till vårdgivaren.

***

Kontakta oss om du vill veta mer om RöntgenPortalen eller våra andra produkter.

För kommunikation och pressfrågor, kontakta Hanna Brodda,  hanna.brodda@mediefy.se  Tel: 070-4834300.