Så ska KEYFO och InfoSolutions stötta vården

Sedan 12 januari 2022 är KEYFO ett helägt dotterbolag till InfoSolutions. KEYFO är ett starkt varumärke inom ett smalt område. De är specialiserade på att hjälpa sjukvården med etikettutskrift och deras produkter har använts i flera år i bred omfattning med stor nytta för vården. 

Men vad gör KEYFO och varför valde InfoSolutions som är ett tjänstebolag att köpa KEYFO? Genom företagsförvärvet kan InfoSolutions erbjuda både system och förbrukningsmaterial för vårdprocessen, nå fler delar i kundernas verksamhet och bli en bra partner för laboratorierna. Hårdvara, mjukvara och tjänster måste samspela helt utan problem för att nå effektivitet i alla led.

För att ta reda på mer intervjuade vi KEYFO’s grundare och tidigare vd Kjell Forsberg och nuvarande vd Mathias Andersson.

Vad gör KEYFO?

KEYFO levererar streckkodsystem till sjukvården, mer specifikt utgår vi från laboratoriernas användande av streckkoder och inför det framför allt vid provtagning. Personal ute vid provtagning får en korrekt etikett som tål det den ska tåla och fungerar på provtagningskärlet hela vägen tills etiketten är färdiganvänd.

Etiketten har både en streckkod som är pekare till själva remissen och är även en reservrutin till alla delar i klartext, såsom remissid, personid, personnamn, vilket rör den ska sitta på och vilka analysgrupper den ska gå igenom. Där gör vi etikettmaterial till de etiketter som ska användas och layouter till etikettutskrift. Sen ser vi till så att det finns etiketter i hela leveranskedjan, säger Kjell Forsberg.

Varför behövs etiketter i sjukvården?

Det vi levererar är patientsäkerhet till vården eftersom våra etiketter är till för att identifiera provrör, patientid och patientarmband, berättar Kjell Forsberg. Det är inte många som tänker på det, men etiketter är verksamhetskritiska. Utan etiketter skulle vårdkedjan braka samman. Du kan inte ta en manuellt skriven postit-lapp och sätta på ett provrör, speciellt inte när det är 500 000 provrör i veckan som levereras till Region Stockholm. Tänk om 1% av etiketterna skulle ramla av provrören.

Varför valde InfoSolutions att köpa KEYFO?

KEYFO och InfoSolutions har haft ett nära samarbete under många år, verkar på samma marknad och jobbar med samma kunder. Framför allt efter covidprojektet förstod vi vidden av etiketter och skrivare och hur det går hand i hand med det vi gör och de kunder vi besitter, säger Mathias Andersson. Den erfarenheten och kunskapen KEYFO har är värdefull in i våra tankar om hur vi ska utveckla våra produkter på InfoSolutions.

Vad kommer det innebära för kunderna?

Vi arbetar just nu med att skapa en paketering som gynnar både etikettkunder och systemkunder i större utsträckning. Jag ser också en automatisering för KEYFO framför mig där man gör smarta lösningar för ordrar för att få ut etiketter snabbare i vården, enklare upphandling och effektivisering för InfoSolutions kunder, förklarar Mathias Andersson.

Vad ser du som din främsta uppgift som vd för KEYFO?

Att få KEYFO att bli en del av InfoSolutionskoncernen och den värme som finns på bolaget. Jag behöver också hitta integrationer och synergier för att matcha ihop våra produkter.

En annan viktig uppgift är nyrekrytering. Några av de roller vi behöver tillsätta är en tekniker som kan sköta integrationer, stödfrågor, vara ute i vården och på laboratorier för att träffa kunderna samt en försäljningsansvarig för produkten, berättar Mathias Andersson.

Vad ser du för behov framåt?

Ofta vet man i förväg vilka prover som ska tas och skriver ut etiketten i förväg. Men ibland behöver vårdpersonal spontant provta en patient eller brukare vid hembesök, här efterfrågas möjligheten på smidiga mobila etikettskrivare för att slippa det manuella arbete som blir, säger Kjell Forsberg.

Hur ser framtidsutsikterna ut för KEYFO?

Framtidsutsikterna är ljusa och potentialen är stor. Inom ett par år hoppas jag att vi är 20 personer på KEYFO och har den stora delen av den marknad som InfoSolutions har idag.

Jag ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra leverantörer, inte minst med Etiketto i Åtvidaberg som står för tillverkning, lagerhållning och distribution, säger Mathias Andersson.


Vill du veta mer om KEYFO, klicka här eller kontakta oss.