Säkerhetshöjning i LabPortalen ändrat till 1 mars

Kraven på anslutningar som görs mot LabPortalen är omplanerad till 1 mars 2022.

Endast anslutningar med TLS 1.2 (eller högre) kommer att accepteras.
Denna ändring genomförs för att höja säkerheten i LabPortalen då anslutningar med TLS 1.0 eller 1.1 inte längre anses vara säkra.
Detta gäller främst de system som har valt att integrera mot Labportalen samt eRemiss.
Ändringen är redan genomförd i LabPortalens valideringsmiljö, så integrerade system har möjligheten att verifiera sin funktionalitet där.

Anslutningar med TLS 1.0 eller 1.1 kommer att nekas och leder då till att LabPortalen inte kan användas. Denna ändring gäller från 1 mars 2022 och inte 1 oktober 2021 som tidigare kommunicerats.