Skrota faxen – testa digital remisshantering

Faxen uppfanns i Skottland för 172 år sedan av Alexander Bain. Han fick patent på sin uppfinning 1843.

Ett viktigt steg i faxens historia var när tysken Arthur Korn år 1903 utvecklade världens första nätverk där ett dokument kunde skannas av en fotoelektrisk process och sedan skickas över en ledning.

I maj 1964 började man använda faxen kommersiellt i USA. Xerox presenterade då världens första kommersiellt användbara fax i New York. Den hette “Long Distance Xerografi System.”
Faxens långa historia betyder inte att den har gått i pension. Idag används faxen fortfarande i stor utsträckning. Även inom sjukvården. 

Pappersflödet växer inom vården, till stor del för att man använder många olika system, och systemen är inte integrerade med varandra.

Pappersflödena och faxen är inte patientsäker och det sker ofta felaktigheter i faxflödet inom sjukvården. Det innebär att patientjournaler och medicinska remisser ibland hamnar på villovägar och att patienter därför råkar illa ut. Ibland kan det till och med få dödliga konsekvenser.

Det kommer in många anmälningar till IVO från just patienter som farit illa på grund av att information inte nått fram.

Det har gjorts flertalet försök och initiativ från politisk håll att digitalisera flödena och skrota faxen. Men trots det används faxen fortfarande 2023, inte minst i sjukvården. Tekniken har dock de senaste åren ifrågasatts alltmer av både läkare och tjänstemän.

InfoSolutions vill vara en del av lösningen att ersätta faxen med smarta och patientsäkra digitala lösningar. Därför har vi utvecklat KonsultationsRemiss, en digital tjänst för säker kommunikation mellan vårdgivare. Remisser och svar mellan till exempel allmänläkare och specialister kan skickas digitalt och följas i varje steg.

Vi har en obotlig vilja att hjälpa hälso- och sjukvården och önskar därför att fler vårdgivare får upp ögonen för tjänsten och inser fördelarna med ett digitalt remiss- och svarsflöde.

Tycker du också att papper och fax inte hör hemma i dagens moderna samhälle när det gäller hälso- och sjukvården? Kontakta oss så tar vi en dialog om hur vi kan hjälpa er gå över till ett digitalt, snabbt och säkert vårdflöde.