Stöd ska öka testning för covid-19 i utsatta områden i Region Stockholm

InfoSolutions IT-lösning underlättar för fler att testa sig för covid-19 i Stockholm

I vissa socioekonomiskt utsatta områden i Stockholmsregionen är smittan hög. I dag visar statistiken att färre tester görs i dessa områden och några orsaker har identifierats. Det kan handla om språkbarriärer eller att det saknas svenskt personnummer och Mobilt BankID, vilket krävs för att skapa en beställning via 1177.  För att minska smittspridning av covid-19 gör Region Stockholm provtagning för pågående infektion tillgänglig för fler invånare.

InfoSolutions remiss- och svarssystem, LabPortalen, som används i den nationella testverksamheten, har nu anpassats för att göras mer tillgänglig för alla genom ”Assisterad provtagning”. Projektet initierades på uppdrag av Region Stockholm efter Folkhälsomyndighetens ökade krav på provtagning i utsatta områden.

Samtrans Omsorgsresor har fått uppdraget för verksamhetsdrift och bemanning av provtagningsbussarna. InfoSolutions ansvarar för den tekniska infrastrukturen. Tack vare erfarenhet, kunskap och ett gott samarbete var lösningen live knappt 3 veckor efter att uppdraget delades ut.

Provtagningsbussarna kommer inledningsvis stå i Husby och Tensta, och det planeras för fler orter.

Processen går till så här:

  • Ingen bokning krävs, det är bara att dyka upp vid en av bussarna.
  • På plats får invånarna information om hur provtagningen går till av utbildad sjukvårdspersonal som pratar flera språk.
  • Provtagningen genomförs av sjukvårdspersonalen.
  • Provrören märks med en etikett som innehåller information om vilken person röret tillhör. I de fall ett svenskt personnummer saknas märks provet med det reservnummer patienten registrerats med i LabPortalen samt ett unikt LID-nummer från labbet.
  • Provrören med covid-19-testerna skickas till laboratoriet A05 Diagnostics för analys.
  • Laboratoriet skickar provsvaren till InfoSolutions remiss- och svarssystem LabPortalen.
  • Provsvaren skickas via LabPortalen till Region Stockholms journalsystem Take Care.
  • I LabPortalen finns information om registrerat mobilnummer och på vilket språk invånaren önskar bli kontaktad för sitt provsvar.
  • Personal på Region Stockholm kontaktar invånaren på önskat språk med nödvändig information om hens provsvar.

Vi är stolta över att få tillhandahålla vår tekniska lösning och på så sätt nå ut till de som inte har samma förutsättningar att boka in sig för provtagning för covid-19. På så sätt bidrar vi till att smittspåra och därmed minska smittspridningen.

Anna Apelgren, operativ chef för testverksamheten på InfoSolutions

Projektet Assisterad provtagning ökar möjligheten för testning av covid-19 även för de som inte kan göra sina remisser via 1177. 

***

För praktiska frågor kring provtagning, kontakta Anna Apelgren, Operativ chef för den nationella testverksamheten på InfoSolutions, anna.apelgren@infosolutions.se. Tel:  070-783 90 27

För frågor kring avtal och bakgrund till initiativet att starta mobila testcenter, kontakta Alex Stendahl, VD på InfoSolutions, alex@infosolutions.se Tel: 070-855 61 14

För kommunikation och pressfrågor, kontakta Hanna Brodda,  hanna.brodda@mediefy.se  Tel: 070-4834300