Sveriges provtagningskapacitet ökar med 100 procent

Sverige har fått utökad kapacitet för provtagning av covid-19.  InfoSolutions har inlett ett samarbete med en av världens största laboratoriegrupper som nu kan dubblera antalet prover som tas i Sverige.

Provtagning och smittspårning av covid-19 är en viktig del i arbetet med att stoppa pandemin i Sverige. Folkhälsomyndigheten har under hösten efterfrågat ökad provtagning, men laboratorierna i Sverige har de flesta dagar redan nått sin maxkapacitet. Nu kommer stöd utifrån. Strax före jul inleddes samarbetet med Eurofins.

– Det här innebär att fler människor kan testa sig och den som visar sig ha covid-19 kan isolera sig, eller vid behov söka vård. Det betyder mycket för individen och samhället i kampen mot pandemin, säger Alex Stendahl, vd för InfoSolutions.

Under hösten kunde cirka 25 000 covid-19-tester för pågående infektion tas per dag. Nu ökas kapaciteten till cirka 50 000 prover per dag.

De regioner som använder Eurofins tjänster är nu:

  • Västra Götalandsregionen
  • Region Skåne
  • Region Gävleborg
  • Region Örebro län
  • Region Västmanland

– Inom Eurofins har vi en viktig ledstjärna: Testing for Life. Den ledstjärnan genomsyrar alla våra olika verksamheter. Det är sällan vår ledstjärna känns mer relevant än i den situation vi nu befinner oss. Inom Eurofins svenska organisation är vi väldigt glada och stolta över att på ett så omfattande vis kunna stödja Folkhälsomyndigheten och flera svenska regioner med betydande testningskapacitet i en svår och pressad tid, säger Henrik Lärk, affärsområdesansvarig för Eurofins covid-19 verksamhet i Sverige.

Proverna tas i någon av de mobila teststationerna eller genom att beställa hem provkit. Varje morgon kl 4 lämnar ett plan flygplatsen i Jönköping för att flyga ner de tiotusentals proverna till ett av Europas största laboratorier utanför München. Sedan är provsvaren färdiga samma dag eller nästa morgon.

***

InfoSolutions driver bland annat de mobila teststationerna och LabPortalen som skickar digitala remisser och provsvar för provtagning mellan drygt 1000 vårdgivare och testlaboratorier i Sverige. Fram till idag har drygt två miljoner provsvar administrerats.

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper, med kemiska och mikrobiologiska analyser samt digitala tester till kunder inom bland annat lantbruk, livsmedel, läkemedel, miljö och digital testning. Det franska laborarorieföretaget har drygt 50 000 anställda och mer än 800 laboratorier i 50 länder över hela världen.

***

För praktiska frågor kring provtagning: Anna Apelgren, chef för kundservice, InfoSolutions, anna.apelgren@infosolutions.se. Tel:  070-783 90 27.

För frågor kring avtal och bakgrund till initiativet att starta mobila testcenter: Alex Stendahl, vd InfoSolutions, alex@infosolutions.se. Tel: 070-855 61 14.

Kommunikation och pressfrågor, kontakta Hanna Brodda,  hanna.brodda@mediefy.se. Tel: 070-483 43 00.