VGR väljer remiss- och svarsportal från InfoSolutions

InfoSolutions blir huvudleverantör till Västra Götalandsregionen av kommunikationsprogram för remisser och svar.

En lösning för att enkelt och elektroniskt kunna beställa prover, genomföra provtagning och ta emot svar från laboratorierna kommer att levereras av InfoSolutions för vården i Västra Götalandsregionen. Upphandlingen har pågått en tid och nu har regionen gjort sitt val.

Parterna har signerat ett 4-årsavtal med förväntad förlängning i totalt 10 år. Värdet på uppdraget är beräknat till 26, 5 MSEK.

Uppdraget omfattar all remiss- och svarshantering inom Västra Götalandsregionen, främst avseende laboratorieanalyser men även till viss del röntgen och allmänremisser. VGR vill också genom LabPortalen kunna erbjuda externa kunder och remittenter ett elektroniskt beställnings- och svarsflöde.

– Det här är ett mycket ansvarsfyllt uppdrag vi jobbat för i många år. Självklart är jag tacksam för det förtroendet som Västra Götalandsregionen gett oss, säger Alex Stendahl, vd InfoSolutions.

I upphandlingsunderlaget står det att regionen förväntar sig att InfoSolutions system ska  “avsevärt minska tidsåtgång jämfört med manuell hantering för remittenter, provtagare, laboratoriepersonal och svarsmottagare, vilket kan bidra till en kostnadsreducering.”

LabPortalen går att integrera med alla på marknaden förekommande laboratorie- och vårdinformationssystem.