Viktig information gällande intrång i LabPortalen och eRemiss.

En extern aktör har påvisat en svaghet i säkerheten genom ett olagligt intrång, den 16/6-2021, gällande produkten LabPortalen/eRemiss.

Under tiden då den forensiska utredningen pågick kunde initialt inga uppgifter om begränsningar bekräftas. Därför gick InfoSolutions ut med information till alla kunder om att ingen data kunde uteslutas vara påverkad.
Utredningen är klar och visar att aktören har kunnat se information om en ytterst begränsad andel personer. De uppgifter som visats är personuppgifter (namn, personnummer, adress) men ingen medicinsk information eller koppling till vårdgivare eller plats har exponerats. Samtliga kunder kontaktades 23/6-2021 med information gällande påverkan hos just dem.

Situationen och intrånget är under kontroll och vi har säkerställt att inga nya intrång kan ske. InfoSolutions fortsätter med ett fördjupat IT-säkerhetsarbete under sommaren och hösten för att ytterligare höja sin säkerhetsnivå.

Vi beklagar djupt den händelse som inträffat.

Alex Stendahl, VD