LabPortalen får ny produktägare

InfoSolutions förstärker teamet kring LabPortalen och utser ny produktägare från och med 1 september 2022. 

LabPortalen en CE-märkt medicinteknisk produkt från InfoSolutions som funnits sedan 2008. Systemet kopplar ihop vårdgivare med laboratorier och röntgenenheter genom elektroniska remisser och svar.

För att säkra upp bästa lösningen för LabPortalens utveckling görs några strategiska förändringar i rollerna kring produkten. Ingela Linered som axlat produktägarrollen sedan mars 2022 kommer nu fokusera på kortsiktig utveckling och jobba med krav och test för LabPortalen. 

Ny produktägare för LabPortalen blir Magdalena Welén som varit projektledare på InfoSolutions sedan april 2022.

Magdalena Welén har 25 års erfarenhet av hälso- och sjukvårdens IT-miljö och har jobbat som både driftansvarig och utvecklingschef på e-tjänstesidan. 

– Det jag uppskattar med InfoSolutions är att vi kan vara snabba och på ett bra sätt stötta privata vårdgivare som inte har samma alternativ som en region har. Här kan vi verkligen fylla ett hål och göra det både säkrare och bättre för dem genom minskad administration och pappersarbete, säger Magdalena Welén.  

Ingela Linered kommer finnas vid produktägarens sida och konkretisera krav och önskemål som tas in i utvecklingsorganisationen för produkten. LabPortalen hanterar information mellan system inom hälso- och sjukvården och agerar ofta spindeln i nätet. Det finns stora möjligheter att koppla på moduler i LabPortalen som kan hjälpa vården ytterligare, såsom TrackIt, Lab2Lab och KonsultationsRemiss.

– Jag ser fram emot att driva LabPortalens utveckling framåt i rollen som produktägare. InfoSolutions styrka är att vi plockar ner det back to basic och tar fram nya lösningar som kan tillföra stort värde för våra kunder, säger Magdalena Welén

De nya positionerna i företaget börjar gälla från 1 september 2022.